Política de Privacitat

D’acord amb la normativa vigent ASSOCIACIÓ CLAM. SOCIETAT I CINEMA està adaptada al Reglament General de Protecció de Dades, comprometent-se a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i assumint a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.